Światowy lider robotyki współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim

19.09.2023
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński i światowy lider robotyki firma ABB podpisały umowę o współpracę w zakresie kształcenia studentów. Uniwersytet Szczeciński jest pierwszą w Polsce uczelnią nietechniczną, z którą ABB Dywizja Robotyki rozpoczyna współdziałanie w tym zakresie.

Już w semestrze zimowym 2023/2024 studenci wydziału ekonomii, finansów i zarządzania, kierunku Logistyk inżynier i Logistyka będą realizować zajęcia z programowania robotów ABB w oparciu o oprogramowanie RobotStudio. Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego z Programowania Robotów ABB.

W celu przygotowania zajęć pracownicy Instytutu Zarządzania (Katedra Logistyki i Katedra Informatyki w Zarządzaniu) uczestniczyli w warsztatach z zakresu programowania robotów przemysłowych w wirtualnym środowisku RobotStudio w Centrum Szkoleniowym ABB w Warszawie. Warsztaty mają umożliwić prowadzenie w przyszłości interdyscyplinarnych badań – informuje uczelnia.

Więcej: https://usz.edu.pl/wspolpraca-uniwersytetu-szczecinskiego-i-firmy-abb/

 

jsz


Nauki techniczne