Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otwiera Laboratorium Konwersji Biomasy

20.04.2023
SGGW

W Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2023 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Laboratorium Konwersji Biomasy. Nowa jednostka umożliwi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących szerokorozumianych innowacyjnych ekologicznych technologii konwersji biomasy zielnej i drzewnej. 

Główną innowacją Laboratorium jest specjalnie zaprojektowana instalacja hydrauliczna, umożliwiająca prowadzenie badań eksploatacyjnych różnego typu urządzeń grzewczych w kontrolowanych warunkach – informuje SGGW. 

Podczas badań eksploatacyjnych możliwa jest m.in.: regulacja obciążenia cieplnego badanego urządzenia w funkcji temperatury zasilania obiegów odbioru mocy, regulacja przepływu medium grzewczego przez badane urządzenie grzewcze, jak i regulacja ciągu kominowego. Innowacją w skali kraju jest możliwość przeprowadzenia badań eksploatacyjnych urządzenia grzewczego dla konkretnego budynku przy zmiennym w czasie jego obciążeniu cieplnym.

jp


Badania i rozwój