Szkoła Główna Handlowa zawarła porozumienie z Polską Agencja Nadzoru Audytowego

13.05.2022
Fot. Gazeta SGH

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) a Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie – informuje Gazeta SGH.

Kierunki współpracy objęte porozumieniem, które podpisali prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH profesor Piotr Wachowiak, zakładają m.in. wspólne organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, prowadzenie przez pracowników PANA szkoleń/seminariów i zajęć dla studentów, współpracę w zakresie konsultacji merytorycznych projektów badawczych i wdrożeniowych, odbywanie praktyk w PANA przez studentów SGH, współpracę w zakresie wydawania publikacji naukowych i popularnonaukowych, współpracę w zakresie wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach czy wspólne działania promocyjne.

Audyt i nadzór publiczny, w tym posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, od lat leży w sferze zainteresowań naszej młodzieży. Mam nadzieję, że współpraca z PANA pokaże studentom SGH, z czym będą musieli mierzyć się w praktyce” – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

jp


Szkolnictwo wyższe