Trwają prace nad „europejskim dyplomem”

02.04.2024
fot. Pixabay

Komisja Europejska zaproponowała ścieżkę współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) a sektorem szkolnictwa wyższego w kierunku stworzenia europejskiego dyplomu uznawanego automatycznie w całej Unii. 

Z uwagi na różnorodność europejskich systemów, zasugerowano stopniowe podejście do osiągnięcia tego celu. Pierwszym etapem byłby znak europejski przyznawany wspólnym programom studiów, które spełniają określone kryteria europejskie (studenci otrzymywaliby europejski certyfikat ukończenia studiów wraz ze wspólnym dyplomem). 

W drugiej fazie powstanie dyplom europejski – oparty na wspólnych kryteriach. Dyplom byłby przyznawany wspólnie przez kilka uniwersytetów z różnych krajów lub ewentualnie przez europejski podmiot prawny utworzony przez takie jednostki. 

Studenci otrzymywaliby „europejski dyplom”, automatycznie uznawany na terenie całej UE. 

jp


Szkolnictwo wyższe