Uczelnie techniczne Polski i Ukrainy zacieśniają współpracę

08.12.2022
Politechnika Poznańska

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo cyfrowe – utworzenie uczelnianego klastra współpracującego w tych obszarach jest głównym celem podpisanego porozumienia intencyjnego pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a Asocjacją Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (ARWUTU).

Przewodniczący KRPUT i ARWUTU zgodnie podkreślają, że rozwój badań w tych obszarach będzie też istotny w procesie powojennej innowacyjnej transformacji ukraińskiej gospodarki i w rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej.

– Zrobimy wszystko, by do wyzwań w zakresach Artificial Intelligence i Cyber Security,  stojącymi przed całym światem stawać razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, nie tylko dlatego, że mierzą się obecnie z wojenną agresją, ale także by wykorzystać ich ogromny potencjał i doświadczenie – mówi przewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/uczelnie-techniczne-polski-i-ukrainy-zaciesniaja-wspolprace

 

jsz


Nowoczesna gospodarka