Umowa partnerska małopolskich uczelni

29.11.2022
AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu podpisały umowę partnerską.

Uczelnie zadeklarowały współpracę obejmującą działalność badawczo-rozwojową, w szczególności dotyczącą nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i społecznych. Porozumienie prowadzi do wzmocnienia potencjału obu stron w zakresie innowacyjnej edukacji, nowoczesnego zarządzania oraz informatyzacji.

Podczas spotkania rektor AGH prof. Jerzy Lis wraz z rektorem WSB-NLU dr. Dariuszem Woźniakiem podkreślili, że wynikiem współpracy będzie uzyskanie jeszcze efektywniejszych rezultatów podczas tworzenia i rozwijania produktów oraz usług ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). 

Wzajemne wsparcie w rozwoju cyfryzacji poprzez wymianę technologii i doświadczeń wspomoże dalszy rozwój nie tylko obu instytucji, ale również innych uczelni. Zespołowa realizacja ambitnych projektów, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, będzie stanowić kolejny, ważny krok w kierunku redukcji długu technologicznego w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego – podkreśla AGH.

jp


Nauki techniczne