Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył 7,5 mln zł na badanie usług ekosystemowych

21.12.2020

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”. Prace są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich. Poznańska uczelnia otrzyma na badania 7,5 mln zł. 

Pojęcie usług ekosystemowych w znaczeniu ogólnym jest definiowane jako zestaw wytworów (np. drewno, owoce leśne, zwierzyna łowna) i funkcji ekosystemów (np. oczyszczanie wody i powietrza, produkcja tlenu, miejsca rekreacji), z których korzysta społeczeństwo.

Poznańscy naukowcy zbadają te usługi w odniesieniu do polskich warunków w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, opracują także wskaźniki służące do ich oceny. Jednym z efektów prac ma być stworzenie podręcznika i podnoszenie umiejętności urzędników oraz ekspertów praktyków – czytamy w serwisie Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/kandydaci/dla-mediow/komunikaty-prasowe/7,5-mln-dla-uam-z-funduszy-norweskich

 

jsz


Nowoczesna gospodarka