Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nowym partnerem Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W

25.01.2023
Idea3W

Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach został jednym z partnerów Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji (ICI) 3W. To jedyna uczelnia ekonomiczna, jaka dołączyła do grona partnerów Centrum, którego głównym zadaniem jest komercjalizacja wynalazków dotyczących technologii związanych z wodą, wodorem i węglem.

Do podpisania porozumienia o przystąpieniu UE do Centrum doszło podczas II Kongresu 3W, którego uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu ekspertów, naukowców, przedsiębiorców oraz studentów podczas specjalnie przygotowanych 15 paneli tematycznych – czytamy w serwisie uczelni.

ICI zajmuje się m.in. wzmacnianiem współpracy świata biznesu i administracji ze środowiskiem uczelni i naukowców w zakresie m.in. tworzenia programów studiów i szkoleń związanych z wodą, wodorem i węglem. Centrum organizuje też seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększają świadomość na temat inicjatywy 3W i prezentuje dobre praktyki.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/uniwersytet-ekonomiczny-w-katowicach-nowym-partnerem-interdyscyplinarnego-centrum-innowacji-3w.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka