Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje z Polską Grupą Górniczą

04.10.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG) S.A. i Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy. W ten sposób zobowiązali się do dalszego współdziałania na rzecz rozwoju obu podmiotów.

Do tej pory zespół ekspertów uczelni opracował już dla PGG dokumenty – m.in. strategię sponsoringową i strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, a także ocenę marki w mediach i analizę kategorii rynkowej wartości majątku.

– Podpisanie tego porozumienia jest formalnym przypieczętowaniem dotychczasowej, ale też zobowiązaniem do dalszej współpracy pomiędzy największą spółką górniczą w kraju, a najstarszą uczelnią ekonomiczną na Górnym Śląsku. Pozwoli na dalsze efektywne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego ekspertów, a korzystając z bliskiego sąsiedztwa obu partnerów szybko reagować na zgłaszane potrzeby pracowników spółki. – mówi rektor UE, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak cytowana w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/porozumienie-o-wspolpracy-polskiej-grupy-gorniczej-sa-i-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach.html

jsz


Nowoczesna gospodarka