Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w międzynarodowym rankingu Eduniversal

08.12.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) ponownie został uznany za jedną z 200 najlepszych uczelni na świecie. W międzynarodowym rankingu Eduniversal po raz kolejny znalazł się w kategorii „Top Business School with significant international influence” – informuje uczelnia.

W zestawieniu Eduniversal uczelnie oceniane są głównie pod kątem stopnia internacjonalizacji. Pod uwagę brana jest m.in. liczba akredytacji międzynarodowych, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach oraz współpraca z zagranicznymi uczelniami.

Ponadto, w rankingu „Eduniversal Masters Ranking – the best Master & MBA worldwide” za 2022 rok ujęto 17 programów studiów realizowanych w UEP. Na listę trafiają programy studiów magisterskich uznane przez twórców zestawienia za najlepsze na świecie. Metodologia wykorzystywana przez Eduniversal uwzględnia m.in. oceny działów HR wiodących firm, wysokość wynagrodzeń studentów w ich pierwszym miejscu pracy oraz poziom satysfakcji absolwentów.

Więcej: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/uep-wsrod-200-najlepszych-uczelni-na-swiecie,a107514.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe