Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Baltic Trade & Invest

08.11.2021

Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Baltic Trade & Invest Sp. z o.o., spółką zależną od RWE Renewables – drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie. Przewiduje ono współpracę badawczo-rozwojową w zakresie optymalnego wykorzystania obszarów morskich, w tym akwakultury oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej. 

Umowa obejmuje projekty badawczo-rozwojowe, współpracę przy organizacji konferencji naukowych i sympozjów. Dotyczy także inspirowania prowadzenia badań istotnych dla rozwoju biznesu, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników, opracowywania analiz i współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie optymalnego wykorzystania obszarów morskich, w tym akwakultury oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej.

RWE zamierza zainwestować w latach 2020-2022 5 miliardów euro netto w energię odnawialną i zwiększyć swój globalny portfel odnawialnych źródeł energii do ponad 13 gigawatów mocy netto – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/2079/pomyslne-wiatry-umowa-o-wspolpracy-ug-z-rwe-renewables

 

jsz


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka