Uniwersytet Jana Kochanowskiego w międzynarodowym projekcie rentgenowskiej metody analizy pierwiastków

09.01.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach reprezentuje Polskę w międzynarodowym projekcie „European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total reflection X-Ray Fluoresence”.

Projekt, który dotyczył będzie rentgenowskiej metody analizy pierwiastków, jest częścią Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Uczestniczy w nim 49 naukowców z 23 krajów świata.

W komitecie zarządzającym projektu zasiadają dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK oraz dr Aldona Kubala-Kukuś. Oboje są pracownikami Instytutu Fizyki UJK – informuje kielecka uczelnia.

Uczestnicy projektu będą brali udział w konferencjach i spotkaniach naukowych, podczas których będą wymieniać się doświadczeniami.  Wartość projektu, który będzie realizowany w latach 2019-2022 to 60 milionów euro.

jp


Badania i rozwój Innowacje