Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego włącza się w odbudowę Pałacu Saskiego

24.05.2023
UKSW

Prowadzenie badań naukowych, promocja i rozpowszechnianie sztuki oraz organizacja wydarzeń o charakterze popularno-naukowym to główne założenia umowy podpisanej pomiędzy Spółką Pałac Saski a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

Wspólne działania obu instytucji są związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie – informuje UKSW.

Porozumienie zostało podpisane przez reprezentujących Spółkę: prezesa Jana Kowalskiego i członka zarządu Roberta Bernisza oraz rektora UKSW, ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego.

Celem współpracy jest zapewnienie najwyższej jakości odbudowanym gmachom, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów historycznych i kulturowych. Współpraca będzie polegać na realizacji zadań z zakresu nauki i sztuki oraz pracy badaczy Uniwersytetu z różnych dyscyplin tak, aby zapewnić dbałość o dziedzictwo kulturowe.

jp


Wydarzenia