Uniwersytet Łódzki z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

23.02.2021

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jako jedyna szkoła wyższa w kraju znalazł się w gronie pracodawców, którzy otrzymali certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za rok 2020. 

Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Uniwersytet Łódzki otrzymał certyfikat już po raz drugi, poprzednio w 2016 roku – informuje Centrum Promocji UŁ.

Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.

jp


Szkolnictwo wyższe