Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – projektowanie mebli i wnętrz w trosce o dobrostan dzieci

21.11.2023
fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) jest liderem projektu „KidsLikeUs: Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature”. W przesięwzięciu uczestniczą uczelnie artystyczne, medyczne i techniczne, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Norwegii.

W czasach pandemii, lockdownów i wojny na Ukrainie dzieci i młodzież doświadczyły narastających poziomów lęku, depresji. Aby temu przeciwdziałać podjęte zostały badania nad rozpoznaniem możliwości poprawy dobrostanu dzieci poprzez wykorzystanie koncepcji projektowania sensorycznego mebli i wnętrz.

W ramach projektu zostanie stworzony zestaw cyfrowych i tradycyjnych rozwiązań umożliwiających tworzenie mobilnych i modułowych aranżacji, w których wolontariusze, nauczyciele, opiekunowie będą mogli łatwiej i bardziej komfortowo prowadzić zajęcia integracyjne, relaksacyjne i terapeutyczne – czytamy w serwisie UPP.

Więcej: https://puls.edu.pl/aktualno-ci/projektowanie-mebli-i-wn-trz-w-trosce-o-dobrostan-dzieci

 

jsz


Innowacje