Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza na warsztaty proekologiczne

02.05.2019

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizuje warsztaty specjalistyczne w ramach projektu  „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000″. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów – informuje uczelnia.

Celem realizacji projektu jest popularyzacja i kształtowanie postaw proekologicznych, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony obszarów najcenniejszych pod względem zachowania bioróżnorodności, prezentacja dziedzictwa i zróżnicowania przyrodniczego Polski na przykładzie województwa dolnośląskiego, a także edukacja w zakresie walorów zamieszkiwanych przez nią obszarów chronionych.

Tematy majowych warsztatów w Krośnicach, Kowarach i Bukowcu to: szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000 i oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Więcej: http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia