Uniwersytet Śląski wysoko w raporcie Urzędu Patentowego za 2021 rok

07.10.2022
EAST NEWS

Uniwersytet Śląski (UŚ) uplasował się na 12. miejscu w rankingu wszystkich podmiotów, które otrzymały największą liczbę udzielonych patentów w 2021 roku. W zestawieniu uniwersytetów UŚ zajął 3. pozycję, a wśród uniwersytetów bezprzymiotnikowych bezapelacyjnie 1. miejsce. Raport z danymi dot. ochrony własności przemysłowej opublikował Urząd Patentowy – informuje uczelnia.

Każdego roku naukowcy śląskiej uczelni zgłaszają do ochrony w kraju i za granicą wiele nowatorskich rozwiązań technicznych. Badacze związani z UŚ są twórcami i współtwórcami ponad 600 przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. 

W 2020 roku UŚ uzyskał 27 patentów, w 2019 roku było ich 29, natomiast w 2018 roku – 35. Śląska uczelnia od wielu lat znajduje się w czołówce nietechnicznych szkół wyższych w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej – głównie patentów na wynalazki.

Więcej: https://us.edu.pl/patenty-us-na-1-miejscu-wsrod-tzw-uniwersytetow-bezprzymiotnikowych/

 

jsz


Innowacje