Uniwersytet Warszawski liderem międzynarodowego konsorcjum, które realizuje projekt „InterHEI”

26.07.2022
EIT

Wzmocnienie innowacyjności i przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym w obszarze żywności i zdrowia to cel projektu „InterHEI”, koordynowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w ramach programu EIT HEI Initiative. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 1,2 miliona euro z programu Horyzont. 

Projekt „InterHEI” realizowany jest przez konsorcjum składające się z 8 pełnoprawnych partnerów oraz 4 partnerów stowarzyszonych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji, Serbii i Słowacji. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski. Projekt koordynuje Wydział Zarządzania UW.

Jak informuje UW, głównym celem projektu „InterHEI” jest budowanie zdolności innowacyjnych uczelni i młodych przedsiębiorstw w obszarze żywności i zdrowia poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk partnerów projektu. Dzięki jego realizacji możliwe będzie wzmocnienie kompetencji młodych naukowców i studentów w zakresie komercjalizacji wyników badań i zarządzania innowacjami.

jp


Innowacje