W Białymstoku druga edycja Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego

16.09.2020

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oficjalnie został otwarty Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy. Twórcami scenariuszy zajęć są pracownicy Wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki UwB. W zajęciach na UwB weźmie udział ponad 200 młodych osób.

Projekt Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy jest realizowany na Uniwersytecie w Białymstoku już po raz drugi. Uczelnia otrzymała na ten cel 320 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to projekt ponadregionalny. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Młodzi odkrywcy będą mieć zajęcia na terenie kampusu UwB. Harmonogram przewiduje 15 spotkań. Uczniowie przeprowadzą m.in. analizy laboratoryjne, mikroskopowe, wezmą udział zajęciach terenowych.

jp


Wydarzenia