W Gdańsku zbadają funkcjonowanie zawodów prawniczych w polskiej oraz niemieckiej rzeczywistości prawnej

23.04.2021

Dr Hanna Wolska oraz mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały zaproszone do realizacji międzynarodowego projektu naukowego dotyczącego polskich oraz niemieckich wolnych zawodów prawniczych w ujęciu porównawczym.

Projekt jest realizowany przez naukowców zatrudnionych na polskich i niemieckich uniwersytetach we współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku i Izbą Adwokacką we Frankfurcie. Jego celem jest przeprowadzenie badań naukowych w ramach polsko–niemieckiego partnerstwa, których przedmiotem będzie analiza prawnych uwarunkowań wykonywania zawodów prawniczych w polskiej oraz niemieckiej rzeczywistości prawnej.

Projekt badawczy obejmie również problematykę wyznaczonych w Konstytucji zadań samorządów zawodowych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania skoncentrowane wokół zagadnienia etyki zawodowej oraz norm stanowiących źródło egzekwowania odpowiedzialności zawodowej – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/1130/miedzynarodowy-projekt-naukowy-dotyczacy-polskich-oraz-niemieckich-wolnych-zawodow-prawniczych-w

 

jsz


Humanistyka