W Krakowie konferencja naukowa z cyklu „Kategorie (nie)obecne w edukacji”

23.09.2021

Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizują w dniu 24 września konferencję naukową „Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie – Kształcenie – Rozwój”.

Druga już konferencja naukowa z cyklu „Kategorie (nie)obecne w edukacji”, koncentrować się będzie na optymalizacji procesu kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń jednostki prowadzących do jej rozwoju i samoakceptacji, co w dobie współczesnych przemian staje się zagadnieniem niezwykle aktualnym.

Celem konferencji jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. W trakcie wydarzenia referaty i analizy będą koncentrowały się wokół dwóch nurtów:

Kategorie obecne w edukacji, ale ewoluujące ze względu na specyfikę i charakter epoki (np.: podmiotowość, tożsamość, rozwój, aktywność, zagrożenie, patologia, relacje, zaburzenia i inne).

Kategorie nieobecne w edukacji, czyli takie, które są niedostrzegane, bagatelizowane czy wręcz pomijane (np. ambiwalencja, niepewność, błędy edukacyjne, utopia, uważność, godność, osoba, sens, codzienność, cisza, gamifikacja i inne ).

jp


Wydarzenia