W Krakowie – Prokocimiu otwarto Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

16.05.2022
Fot. UJ

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (UJ CM) otworzył w Krakowie – Prokocimiu nowoczesne Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. 51 mln zł na rozbudowę i przebudowę budynku, a także wyposażenie, uczelnia pozyskała z Unii Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia. Przeznaczyła na ten cel także środki własne. 

Jak donosi UJ, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej obejmuje pomieszczenia symulacji wysokiej wierności: 2 sale intensywnej terapii, 2 sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową i salę środowiskową z symulatorem karetki. 

Znajdują się w nim także pokoje symulacji niskiej wierności, w skład których wchodzą 2 sale symulacji z zakresu BLS, 6 sal symulacji z zakresu ALS, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych oraz 20 sal egzaminów OSCE Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).

jp


Medycyna i biotechnologia