W Łodzi konferencja „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu”

05.02.2024
fot. UŁ

Uniwersytet Łódzki wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z okazji Dnia Nauki Polskiej zapraszają łódzką społeczność akademicką na konferencję „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu”, która odbędzie się 21 lutego 2024 r. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Wydarzenie ma na celu pokazanie zalet i konkretnych przykładów współpracy między ośrodkami naukowymi a instytucjami z otoczenia nauki, które z takiej współpracy czerpią symbiotyczne korzyści. 

Wśród prelegentów i zaproszonych gości nie zabraknie naukowców reprezentujących łódzkie uczelnie, przedstawicieli instytucji kultury, których zadaniem jest popularyzacja nauki, firm współpracujących z uczelniami, jak również grantodawców. 

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem i z udziałem prof. Agnieszki Kurczewskiej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, oraz prof. Lucyny Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

jp


Wydarzenia