W Olsztynie debata o miejscu humanistyki we współczesnym świecie

18.05.2023
Artur Szczepanski/REPORTER

Olsztyńskie Forum Nauki, Komisja Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Olsztynie i Białymstoku, Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie zapraszają na debatę poświęconą miejscu humanistyki we współczesnym świecie.

Wykład wprowadzający do debaty wygłosi dr hab. Andrzej Wojciech Nowak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego temat to: „Utracona przeszłość? Wiedza, wyobraźnia i performatywność postępu”.

Prof. Andrzej W. Nowak w swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką z zakresu ontologii, w tym ontologii społecznej, studiów nad nauką i socjologią wiedzy. Rozwija badania nad politycznymi i aksjologicznymi konsekwencjami tzw. zwrotu ontologicznego oraz posthumanizmu koncentrując się nad przemianami pojęcia wyobraźni.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2023 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie o godz. 12.00.

jp


Humanistyka