W Poznaniu powstanie centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

16.11.2021

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu powstanie centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu. Inwestycja będzie kosztować ponad 38 mln złotych, 23 mln pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – informuje uczelnia.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt. Projekt zakłada budowę Centrum wraz z laboratoriami badawczymi i pracowniami analitycznymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym aparatury badawczo-rozwojowej.

To nie pierwsze unijne pieniądze, pozostające w gestii marszałka województwa przeznaczone dla wielkopolskich uczelni, które dzięki środkom unijnym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizują inwestycje za ponad 240 mln złotych – zmodernizują oraz rozbudują infrastrukturę badawczą i utworzą nowe centra czy ośrodki naukowo-badawcze.

Więcej: https://puls.edu.pl/aktualno-ci/23-miliony-z-otych-z-wrpo-2014-dla-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu-na-nowy-o

 

jsz


Badania i rozwój Medycyna i biotechnologia