W Uniwersytecie Łódzkim powstał Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji

07.02.2024
fot. AA ABACA Abaca/East News

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest jedną z pierwszych polskich uczelni, które powołały specjalny Zespół ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji (GenAI). Jego działania koncentrują się na analizie trendów w rozwoju AI i ocenie ich znaczenia dla uczelni, w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia i aktywności naukowo-badawczej – informuje UŁ.

Zespół ds. GenAI w UŁ zajmuje się diagnozowaniem potrzeb oraz oczekiwań członków uniwersyteckiej społeczności w zakresie sztucznej inteligencji. Odpowiada za propagowanie wiedzy, dobrych praktyk i przygotowanie wizji posługiwania się narzędziami AI. 

Zespół ma charakter interdyscyplinarny, co zdecydowanie zwiększa możliwości postrzegania tej technologii i jej narzędzi w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem tożsamości i potrzeb poszczególnych dziedzin i dyscyplin naukowych – podkreśla w komunikacie Centrum Komunikacji i PR UŁ. 

Więcej:
https://www.uni.lodz.pl/o-uniwersytecie/komisje-rady-zespoly/zespol-ds-generatywnej-sztucznej-inteligencji


jp


Innowacje