Warszawscy naukowcy opracowali model wsparcia seniorów wykluczonych przez pandemię

22.09.2022
UKSW

Naukowcy z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie opracowali model wsparcia dla seniorów, najbardziej odczuwających skutki wykluczenia społecznego, wywołanego przez pandemię. 

Rozwiązanie jest obecnie testowane w trzech gminach Mazowsza, w których odsetek seniorów przewyższa średnią. Są to: Wyszogród, Boguty-Pianki oraz Przasnysz. W ramach pilotażu, a w zależności od miejscowych potrzeb odbywają się różnorodne zajęcia z zakresu kultury, sportu, zdrowia, zajęcia z psychologiem czy fizjoterapeutą.

W gminie Wyszogród w realizację pilotażowych zajęć zaangażował się ośrodek pomocy społecznej, biblioteka, szkoła, dom kultury, parafia, a także harcerze i wolontariusze oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Innowacyjność projektu polega na tym, że prezentuje on kompleksowe podejście do osób starszych – podkreśliła dr Elżbieta Bojanowska, kierownik projektu. Skierowany jest on nie tylko do osób starszych aktywnych, ale także tych, którym trudno jest  samodzielnie opuścić dom – dodała.

jp


Wydarzenia