We Wrocławiu rozpoczął działalność Europejski Hub Innowacji Cyfrowych

13.02.2024
fot. Wrocławski Park Technologiczny

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych rozpoczął działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT). Będzie pomagał dolnośląskim firmom i organizacjom zdobywać niezbędną wiedzę, wdrażać rozwiązania cyfrowe i pozyskiwać finansowanie na te projekty. 

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych – WRO4digITal EDIH Wrocław został powołany do życia przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Firmy z Dolnego Śląska oraz jednostki administracji publicznej mają teraz szansę skorzystać z bezpłatnych usług eksperckich i dostosować swoje procesy produkcyjne lub świadczenia usług do obecnych trendów cyfryzacyjnych.

Podczas konferencji inaugurującej projekt rozmawiano o najnowszych trendach w rozwoju cyfrowym firm oraz budowie ekosystemu instytucji wpierających cyfryzację. Była ona także okazją do zapoznania się z ofertą WRO4digITal EDIH Wrocław oraz spotkania z ekspertami i przedstawicielami konsorcjum – czytamy w serwisie WPT.

Więcej: https://www.technologpark.pl/2024/01/czym-jest-wro4digital/

 

jsz


Innowacje