Wirtualny szpital powstanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej

14.03.2018

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach podpisała umowę partnerską z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed.

Ma to związek z realizacją projektu „Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo” w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uczelnia w ramach projektu utworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym.

Wirtualny szpital, który powstanie w katowickiej uczelni podniesie jakość kształcenia przyszłej kadry medycznej.  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa jest jedną z 35 uczelni kształcących pielęgniarki i położne w Polsce, które skorzystają z funduszy europejskich w ramach programu POWER.


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia