Wspólna konferencja karabidologów i koleopterologów

14.06.2023
UWM

W dniach 21-23 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM) w Olsztynie odbędą się połączone konferencje naukowe: 18. Sympozjum Polskich Karabidologów i 9. Sympozjum Bałtyckich Koleopterologów. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Entomologii Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie oraz Katedra Ochrony Lasu z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa organizatorzy chcą odtworzyć spotkania, zarówno krajowe dotyczące chrząszczy biegaczowatych (karabidologia), jak i międzynarodowe, dotyczące chrząszczy państw położonych wokół Morza Bałtyckiego.

Tematem przewodnim konferencji będzie prezentacja wyników badań nad ekologią i systematyką chrząszczy z rejonów nadbałtyckich, a także nad Carabidae jako bioindykatorami zmian w środowisku przyrodniczym – informują organizatorzy. 

jp


Wydarzenia