Wspólne polsko-austriackie projekty badawcze

15.11.2023
fot. NAWA

W Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) odbyło się posiedzenie wspólnej austriacko-polskiej grupy roboczej dotyczące selekcji wniosków złożonych w tegorocznym naborze na Wspólne projekty badawcze z Austrią.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Austriackiej Agencji ds. Kształcenia i Internacjonalizacji (ÖeAD), Ministerstwa Edukacji i Nauki, Austriackiego Forum Kultury oraz NAWA. Posiedzenie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń na temat dotychczasowej współpracy w ramach Wspólnych projektów badawczych z lat ubiegłych oraz programów NAWA skierowanych do osób fizycznych i instytucji.

Nabory na Wspólne projekty badawcze są ogłaszane przez NAWA w porozumieniu z instytucjami partnerskimi z 11 krajów Europy i Azji. 

Jak informuje NAWA, w dotychczas rozstrzygniętych dwóch naborach wyłoniono łącznie 15 projektów reprezentujących dyscypliny naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, rolnych, społecznych i humanistycznych, w których beneficjentami było 12 instytucji z Austrii oraz 15 z Polski.

jp


Badania i rozwój