Współpraca uczelni z Warszawy i Lublina

29.07.2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie wraz z lubelskim Uniwersytetem Medycznym (UM) oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie podjął współpracę w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych, cyfryzacji i telemedycyny.

Spotkanie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW, prof. Wojciecha Załuski, rektora UM w Lublinie oraz prof. Wiesława Gruszeckiego prorektora ds. nauki UMCS, które odbyło się  w połowie lipca, dotyczyło warunków i zasad przyszłych wspólnych działań.

Początkowo będą to projekty badawcze z wykorzystaniem technologii cyfrowych skierowane na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych np. projekt związany z telemedycyną w dziedzinie okulistyki.

Docelowo współpraca obejmie wiele płaszczyzn w obszarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

jp


Szkolnictwo wyższe