Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego wyróżniony w rankingu „Builder”

30.11.2022
Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył wyróżnienie w zestawieniu Builder Ranking Education For The Future Top 2022 przygotowanym przez miesięcznik „Builder” – informuje uczelnia.

Ranking opracowywany jest na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”. Zielonogórska architektura znalazła się wśród 8 wyróżnionych uczelni.

– Nasi studenci mają możliwość zdobywania wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności pod okiem, w znacznej większości czynnych zawodowo, inżynierów pracujących w branżach takich jak: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, konstrukcje, instalacje, fizyka budowli, specjaliści prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych, ale również jako teoretycy architektury, historycy, artyści i konserwatorzy zabytków – powiedziała dziekan wyróżnionego wydziału, dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wyronienie-dla-architektury-uz-w-builder-ranking-education-for-the-future-top-2022

 

jsz


Szkolnictwo wyższe