XIV konkurs Programu LIDER rozstrzygnięty

30.11.2023
fot. NCBR

W XIV konkursie Programu LIDER finansowanie otrzymało 41 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 70 334 420,00 zł – poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

LIDER to program dla doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. 

Celem Programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Najwięcej projektów, bo aż siedem, finansowanych w XIV konkursie Programu LIDER zrealizują badacze z Politechniki Warszawskiej. Po trzy projekty będą realizowane przez naukowców z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Lubelskiej.

jp


Badania i rozwój