Naukowcy z Politechniki Lwowskiej z wizytą w Gliwicach

08.02.2019

Politechnika Śląska gościła delegację naukowców z Politechniki Lwowskiej. Przedstawiciele ukraińskiej uczelni spędzili w Gliwicach dwa dni, podczas których zapoznali się z osiągnięciami wydziałów i realizowanymi na nich programami badawczymi – informuje uczelnia.

Goście odwiedzili wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Podczas wizyt rozmawiano o realizowanych na poszczególnych wydziałach pracach badawczych i procesach dydaktycznych.

Dyskutowano też o możliwości implementacji studiów dualnych na Ukrainie na podstawie doświadczeń z UE oraz o koncepcji budowy systemów sterowania i wizualizacji sieci wodociągowych w miastach na bazie programu Matlab.

Gliwicka uczelnia wyraziła zainteresowanie wymianą doświadczeń w formie czasowego zatrudniania profesorów ze Lwowa – włączając ich tym samym w proces badań naukowych i w proces dydaktyczny.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia