10.konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę COPERNICUS

23.05.2023
FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatek i kandydatów do dziesiątego konkursu o nagrodę COPERNICUS (edycja 2024) dla wybitnych polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Termin składania wniosków upływa 12 lipca 2023 r.

Nagroda COPERNICUS jest wspólną inicjatywą FNP i DFG, realizowaną od 2006 roku. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu parze uczonych, w której jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów.

Więcej:
https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/

jp


Wydarzenia