Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uhonorowana Pierścieniem Patrioty i Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP

23.05.2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina Olszak została zaproszona do Panteonu osób uhonorowanych Pierścieniem Patrioty i Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP. Uroczystość włączenia do Panteonu miała miejsce podczas Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. Podczas wydarzenia można spotkać wybitnych gości i ekspertów – czytamy w serwisie uczelni.

Pierścienie – Patrioty i Stulecia Niepodległości RP – powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Są wyrazem szacunku, wdzięczności, a zarazem symbolem uznania dla patriotycznej postawy osób zasłużonych dla bezpieczeństwa kraju, wnoszących istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki oraz wizerunku naszej Ojczyzny.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/jm-rektor-w-panteonie-osob-uhonorowanych-pierscieniem-patrioty-i-pierscieniem-stulecia-niepodleglosc.html

 

jsz 


Wydarzenia