16 mln zł na kolejną edycję programu Polskie Powroty

06.06.2023
NCBR

Ruszyła siódma edycja programu Polskie Powroty organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Jednym z elementów programu jest komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Polskie Powroty od 2022 roku jest poszerzony o komponent aplikacyjny, finansowany przez NCBR, co było odpowiedzią  na postulaty środowiska naukowego. W rozpoczynającej się właśnie siódmej edycji programu nabór potrwa do 31 lipca br. Opublikowanie wyników konkursu planowane jest na luty 2024 roku. Budżet konkursu realizowanego w NCBR to 2 mln zł. Konkurs jest otwarty na wszystkie dziedziny nauki, nie ma ograniczeń tematycznych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

W tym roku na program Polskie Powroty przeznaczono łącznie 16 mln złotych. 

Więcej:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

jp


Badania i rozwój