Projekty badaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dofinansowane w konkursie Opus 24

02.06.2023
Gerard/REPORTER

Troje badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) zdobyło dofinansowanie projektów w ramach konkursu Opus 24. Narodowego Centrum Nauki – informuje uczelnia.

Nagrodzone projekty to: „Współpraca ze sztuczną inteligencją: awersja i podziw w kontekście organizacyjnym”, kierownik projektu dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP, budżet 714 660 zł; „Determinanty akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce – perspektywa międzykulturowa”, prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, budżet 349 938 zł oraz „Wpływ konfliktu w Ukrainie na ceny i zmienność cen żywności i energii oraz postrzeganie ryzyka gospodarek Unii Europejskiej, dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, budżet 272 548 zł

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

Więcej: https://ue.poznan.pl/aktualnosci/nowe-granty-badawcze-ncn/

 

jsz


Badania i rozwój