Otwarto nabór wniosków na wspólne polsko-słowackie projekty badawcze

01.06.2023
NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Slovak Research and Development Agency (SRDA), zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji – informuje NAWA.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego, w tym m.in. uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór wniosków potrwa do 24 lipca 2023 r. 

Więcej:
https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Slowacja/2023/Zaproszenie-do-skladania-wnioskow-Wspolne-Projekty-Badawcze-NAWA-pomiedzy-Polska-a-Slowacja-2023.pdf

jp


Badania i rozwój