2.Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

11.08.2022
NCBR

10 mln zł czeka na sfinansowanie najlepszych projektów w 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Nabór wniosków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi do 30 września 2022 r.

W 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO mogą aplikować polscy innowatorzy: firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne – za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo

jp


Badania i rozwój