Milion dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na nowatorskie badania

12.08.2022
Karol Makurat/REPORTER

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z grupą badaczy z wydziału chemii otrzymała grant z Horizon Europe Framework Programme. Wysokość dofinansowania projektu „Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants” to ponad milion euro.

Grupa badawcza SENS4CORN zaangażowana w projekt HORIZON ma na celu wzmocnienie międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w zakresie optycznych nanomateriałów kompozytowych wykorzystywanych jako czujniki optyczne do analizy mikro- i makroelementów w kukurydzy – informuje uczelnia.

W skład zespołu SENS4CORN wchodzą partnerzy z ośrodków naukowych oraz przemysłu z Łotwy, Litwy, Słowacji, Francji, Ukrainy, Włoch i Polski. Z wydziału Chemii UMK w Toruniu w projekt zaangażowane są także słuchaczki studium doktoranckiego: Dominika Jankowska (Szkoła Doktorska Academia Scientiarum Thoruniensis) i Debleena Mandal (Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana).

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/milion-na-nowatorskie-badania

 

jsz


Badania i rozwój