2 miliardy złotych na innowacje w ochronie środowiska w Polsce

20.01.2023
duiwoy55/easyfotostock/East News

Rusza program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pod nazwą „Innowacje dla Środowiska”, w ramach którego dostępne będą 2 miliardy złotych na dofinansowanie przedsięwzięć w postaci preferencyjnych pożyczek z możliwością uzyskania premii innowacyjnych. Nowy program wspierać będzie polskie innowacje ekologiczne.

Celem programu będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska tj. wykorzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii lub rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, a wsparcie będzie oferowane na przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowo powstałym przedsiębiorstwie polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów albo na wdrożeniu nowej ewentualnie znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/innowacje-dla-srodowiska

jp


Innowacje