20.Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

21.09.2022
UWM

Od 21 do 23 września 2022 r. odbędą się jubileuszowe 20. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Podczas wydarzenia organizatorzy zamierzają przekazać zarówno młodszym, jak i starszym wiedzę oraz wskazać możliwości płynące z badań naukowych i pokazać drogę do podniesienia poziomu wiedzy, a co za tym idzie, możliwości rozwoju.

Program Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki zawiera kilkaset wydarzeń. Zostały one skatalogowane w pięciu sekcjach tematycznych: „Tajemnice Przyrody”, „Zdrowe Życie”, „Świat Technologii”, „Bez Granic” oraz „Sztuka w Nas”. 

Prowadzący, wśród których najwięcej osób to nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zadbali o ogromne bogactwo tematyczne zajęć. Tego samego dnia będzie można więc poznać i tajniki ekonomii, i odkryć w sobie artystę. Będzie można także dowiedzieć się więcej o żywności, sekretach zwierząt i roślin czy o kulturze. Zajęcia przygotowano z myślą o różnych grupach wiekowych. 

jp


Wydarzenia