200 mln złotych na regionalne agendy naukowo-badawcze

20.02.2018

Kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Kwota przeznaczona na zakwalifikowane do realizacji projekty to 200 mln zł na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków rozpocznie się już 15 marca 2018 roku i potrwa do 15 maja 2018 roku.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza województwem  mazowieckim. Zakres tematyczny regionalnych agend naukowo-badawczych powstał w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące się w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych. Są to m.in.: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza; zrównoważona energetyka, transport i budownictwo; innowacyjne technologie dla środowiska; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Więcej o konkursie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

 


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka