24.edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej

12.09.2023
UKSW

Na przełomie sierpnia i września 2023 r. odbyła się 24. edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej, która jest jednym z flagowych projektów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

W momencie powstawania inicjatywa ta była skierowana do przyszłych kapłanów, aby pomóc przezwyciężyć historyczne uprzedzenia. Dziś jej celem jest nawiązanie kontaktów między studentami obu państw oraz trwałe zainteresowanie relacjami polsko-niemieckimi i polsko-niemiecką tradycją pojednania – przypomina UKSW.

W tym roku uczestnicy Akademii brali udział m.in. w następujących zajęciach: Niemcy i Polska w Europie – wspólne czy rozdzielne cele i ambicje w nowej geopolitycznej powerplay?; Religia i polityka – rola Kościołów Prawosławnych w Rosji i Ukrainie wobec roli Watykanu; Stanąć po stronie „sprawiedliwego pokoju” w obliczu wojny w Ukrainie – ale jak?; Jak przebiega niemiecki „epokowy punkt zwrotny”?; Analiza porównawcza polskich i niemieckich podręczników. 

jp


Humanistyka