490 mln zł w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23

20.03.2024
fot. NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkursy OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora. Łączny budżet ogłoszonych konkursów to 490 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 17 czerwca.

W konkursie OPUS 27 można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców bez stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-15-otwarcie-wiosennych-konkursow-ncn

jp


Badania i rozwój