XV edycja programu LIDER

21.03.2024
fot. NCBR

Do 30 czerwca 2024 r. potrwa nabór wniosków w XV edycji programu LIDER. Na wsparcie młodych naukowców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczy 80 mln zł.

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Konkurs LIDER skierowany jest do badaczek i badaczy, których wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być wdrożone w gospodarce i którzy spełniają się w roli kierowników kilkuosobowych zespołów lub mogą, dzięki udziałowi w programie, rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł. 

Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

jp


Badania i rozwój