Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zbadali naturę hałasu turbin wiatrowych

26.03.2024
Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Konsorcjum z udziałem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu zrealizowało projekt HETMAN („Healthy Society – towards optimal management of wind turbines’ noise”). Jego celem było kompleksowe zbadanie natury hałasu turbin wiatrowych i określenie najlepszych metod jego monitorowania, kontroli i prognozowania.

Zespół naukowców przeanalizował zagadnienia związane z funkcjonowaniem turbin wiatrowych, w tym m.in. zbadana została dokuczliwość oraz możliwe metody monitorowania i prognozowania hałasu, wpływ infradźwięków na zdrowie człowieka oraz skuteczne metody jego ograniczania. 

– Nasza uniwersytecka nauka jest zorientowana na rozwijanie teorii i metateorii, ale nie ulega wątpliwości, że przeprowadzane na naszych wydziałach badania mają często bardzo ważne znaczenie praktyczne i społeczne. Projekt, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad, znakomicie wpisuje się w społeczną misję naszego uniwersytetu – mówił na spotkaniu podsumowującym projekt prof. Zbyszko Melosik z UAM.

Więcej: https://amu.edu.pl/nauka/popularyzacja-nauki/artykuly-popularyzacja-nauki/turbiny-pod-kontrola

 

jsz


Badania i rozwój