500 milionów złotych na innowacje w rolnictwie

06.03.2018

Nowoczesne technologie i innowacje mają nie tylko modernizować europejski przemysł, ale też rolnictwo. Na program „Biostrateg”, prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczono 500 milionów złotych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki na antenie Programu 1 Polskiego Radia powiedział, że jest to pierwszy i jedyny tak duży instrument finansowy z dziedziny badań i rozwoju dla rolnictwa i  leśnictwa.

Obecnie w ramach programu realizowanych jest 45 projektów. Jednym z nich jest prowadzony przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu projekt pod nazwą „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”. Za ponad 8 milionów złotych, naukowcy badają między innymi sposoby zwalczania chwastów, które występują w uprawie zbóż.


Innowacje Nowoczesna gospodarka